Sat 01 Dec - 15:53

پیش دبستانی قرآنی سماء(مسجد امام جعفر صادق (ع))

ولادت پیامبر اكرم (ص) جشن و شادی بچه هاا.همراه با هدیه و پذیرایی. و كارت هایی كه تهیه شده بود و داخل آن به رسم یاد بود داخلش یاد داشت بود تقدیم بچه ها شد. و دوتا از بچه ها كه سید بودن هركدام؛كیك را بریدند.