پیش دبستانی قرآنی سماء(مسجد امام جعفر صادق (ع))


جمعه 05 بهمن 17:59


پیش دبستانی قرآنی سماء(مسجد امام جعفر صادق (ع))

ادامه گزارش ؛گلچین فعالیت های كلاسی همراه با بازی خلاقانه فكری بچه ها. (وسایل ارتباط جمعی،رادیو و تلفن)


كاردستی     بچه ها     مسجد امام جعفر صادق     بچه ها و مربیان     كاردستیها                                            


chapta