اردوی پارک ترافیک


دوشنبه 12 آذر 11:00


اردوی پارک ترافیک

سه شنبه 6 آذر اردوی یك روزه پارك ترافیك ویژهی كودكان مهد و پیش دبستانی حورا برگزار شد.


اردوی پارک ترافیک
اردوی پارک ترافیک
اردوی پارک ترافیک
اردوی پارک ترافیک
اردویی     پایگاه محمدرسول الله (ص)     مسجد فردانش     حوزه 254 بعثت     شهید رجایی                                            


chapta