پیش دبستانی قرآنی سماء(مسجد امام جعفر صادق (ع))


شنبه 10 آذر 14:53


پیش دبستانی قرآنی سماء(مسجد امام جعفر صادق (ع))

ولادت پیامبر اكرم (ص) جشن و شادی بچه هاا.همراه با هدیه و پذیرایی. و كارت هایی كه تهیه شده بود و داخل آن به رسم یاد بود داخلش یاد داشت بود تقدیم بچه ها شد. و دوتا از بچه ها كه سید بودن هركدام؛كیك را بریدند.


جشن     بچه ها . هدیه     مسجد امام جعفر صادق     بچه ها و مربیان     هدیه.كیك                                            


chapta